Mens och menskydd – en enkätundersökning

För en uppgift inom masterprogrammet i genusvetenskap vid Lunds Universitet gjorde jag i december 2014 en enkätundersökning om inställningar till mens och mensskydd. Jag spred enkäten på Twitter och Facebook och hela 3 195 personer svarade. Jag är otroligt tacksam för att så många tog sig tid att svara!

Nedan finner du en sammanställning av en del av resultaten. Är det något specifikt du undrar om svaren jag fick är du välkomna att fråga i kommentarsfältet eller maila hellden.johanna at gmail.com.

För dig som vill läsa själva rapporten som enkäten resulterade i, kan du ladda ner den här. I rapporten finns en analys av materialet och även själva enkätfrågorna.

Tänk på att informationen nedan inte säger något om hur befolkningen i stort hade svarat på enkäten. De svarande tillhör troligtvis en homogen och specifik del av befolkningen som svarar på ett specifikt sätt. Till exempel är det mycket troligt att andelen menskoppsanvändare är långt högre än den verkliga siffran.

1. Val av mensskydd

Forsta_mensskydd Provade_mensskydd

2. Inställning till sin egen mens
Jag bad den svarande att säga i hur stor utsträckning några påstående passade in på den.

1 anger att personen instämmer helt och 7 anger att personen inte instämmer alls.

histogram6 histogram5 histogram4 histogram3 histogram2

histogram1

4. Vilka var de svarande?
Bland de som svarade på enkäten var medelåldern 26 år och den vanligaste utbildningsnivån var att ha en påbörjad eller avslutad universitetsutbildning. Menskoppsanvändarna hade använt menskopp i genomsnitt 2,5 år (se rapporten för mer detaljer).

5. Funna samband i undersökningen
Mitt syfte med undersökningen var att ta reda på om inställningen till mens skiljde sig åt mellan olika menstruerande. Jag trodde att menskoppsanvändarna skulle vara mer positivt inställda till sin mens. För att testa den hypotesen gjorde jag ett index över inställning till mens med hjälp av sju av de tolv inställningsfrågorna (se ovan). Med hjälp av detta index fann jag att menskoppsanvändarna hade en mer positiv inställning än de som använde tamponger och bindor. Resultatet säger dock inget om huruvida menskoppsanvändarna valde menskopp på grund av sin inställning eller om inställningen dök upp på grund av att de använder menskopp.

Jag ville också pröva om menskoppsanvändarna fick en positivare inställning till mens ju längre de använde menskopp som mensskydd. Den hypotesen fann jag ett svagt fog för i min data.

För dig som är intresserad av de statistiska modellerna samt en mer ingående analys av datan så finner du det i rapporten.

Återigen: Tänk på att informationen i denna sammanställning och rapport inte säger något om hur befolkningen i stort hade svarat på enkäten. De svarande tillhör troligtvis en homogen och specifik del av befolkningen som svarar på ett specifikt sätt.

En kommentar till “Mens och menskydd – en enkätundersökning”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *